Vážené a milé kolegyně a kolegové,

flebologie, respektive léčba a péče o pacienty s projevy chronického žilního onemocnění, prošla v posledních letech velkým vývojem. Objevily se a stále se objevují nové  techniky, stávající metody procházejí dalšími změnami, sklerotizace se přesouvá z čistě kosmetických indikací k léčebným, tradiční chirurgie je v současnosti jen jednou z možností, jak invazivně řešit křečové žíly.

Vnímáme změny v přístupu pacientů, narážíme na jedné straně na přehnané nadšení a na straně druhé radikální odmítání ze strany kolegů, se zájmem se na problematiku dívají jiné odbornosti než chirurgické. Hledáme nejlepší způsoby, jak ošetřit pacienta, často jsme pod tlakem nejen pacientů, ale i komerční sféry. Na zavedených a tradičních odborných akcích často není adekvátní prostor, a nebo je na problematiku nahlíženo pohledem jedné specializace.

Snažili jsme se zorganizovat nový typ akce, který by se vedle základních teoretických bloků soustředil především na praktickou stránku věci, a nezastíráme, že jsme našli inspiraci v zahraničí. Nedílnou součástí našeho setkání budou bloky workshopů, ve kterých si budete moci v menších skupinkách vyzkoušet různé metody ošetření žil, ale také možnosti ultrazvukové diagnostiky a některé aspekty konzervativní léčby. Naší ambicí je spojit zájem a úsilí nejen cévních a všeobecných chirurgů, ale i angiologů, dermatologů a lékařů jiných odborností, kteří se podílejí na péči o pacienty s chronickým žilním onemocněním a umožnit všem prakticky si vyzkoušet stávající i nově zaváděné metody, prodiskutovat je v neformálním duchu a snad tak přispět ke zlepšení péče o naše pacienty.

Přijměte prosím pozvání na Angiofórum 2015, pro tento rok s nosným tématem Moderní léčba křečových žil.

Doufáme, že nová akce naplní Vaše očekávání, a že zakládáme tradici setkání, která se i v dalších letech budou věnovat aktuálním a diskutovaným tématům cévní chirurgie.

Těšíme se na setkání s Vámi v jarním Brně!

Za organizátory

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.       prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

Joomla templates by a4joomla